เที่ยวบานาฮิลล์เต้มวัน นั้งกระเช้าที่ยาวที่สุงในโลก เที่ยวเมื่องมรดกโลกที่สวยงาม และเงียบสงบ

 


# รหัสโปรแกรม ช่วงเวลาเดินทาง ราคา สนใจติดต่อ
BT-DAD88VZ 15-09-2023 - 16-10-2023 9,999 ADD LINE
BT-DAD88VZ 27-09-2023 - 16-10-2023 9,999 ADD LINE
BT-DAD88VZ 01-10-2023 - 16-10-2023 11,999 ADD LINE
BT-DAD88VZ 02-10-2023 - 16-10-2023 11,999 ADD LINE
BT-DAD88VZ 15-10-2023 - 18-10-2023 13,999 ADD LINE